Javni poziv za iskazivanje interesa za učešće na manifestaciji plodovi sela 2022

Javni poziv za iskazivanje interesa za učešće na manifestaciji plodovi sela 2022

Manifestacija „Plodovi sela – domaće je najbolje, Teslić 2022. godine“  ima za cilj da stanovnicima opštine Teslić i široj javnosti predstavi dio potencijala opštine Teslić u oblasti poljoprivredne proizvodnje, domaće radinosti i turističkih potencijala. Organizator manifestacije je Opštinska uprava u saradnji sa Turističkom organizacijom opštine Teslić i Kulturnim centrom Teslić. Manifestacija je prvi put održana prethodne godine i na istoj je svoje proizvode, usluge i planove predstavilo 26 učesnika. Nakon održane manifestacije značajan broj preduzetnika, poljoprivrednih proizvođaća i pojedinaca iskazao je svoju zainteresovanost za učestvovanje u istoj u 2022. godini.

       Održavanje Manifestacije u 2022. godini planirano je u prvoj sedmici avgusta mjeseca u zavisnosti od vremenskih prilika, obzirom da će se ista održati na otvorenom, u gradskom parku.

 Ovim putem pozivamo sve zainteresovane da se prijave za učešće na Manifestaciji „Plodovi sela – domaće je najbolje, Teslić 2022. godine  do 30.06.2022. godine.

Prijava se može podnijeti lično u Opštinskoj upravi, Odjeljenje za privredu i poljoprivredu, kancelarija broj 8, putem telefona broj 053/411-546 ili putem elektronske pošte na adresu samira.zelenb[email protected]

Odjeljenje za privredu i poljoprivredu će sa svim zainteresovanim održati sastanak na kome će se utvrditi aktivnosti koje je potrebno sprovesti u cilju što kvalitetnije organizacije Manifestacije.

  

Submit comment

Type Code
Na vrhu
Meni
Zatvori
Korpa
Zatvori
Back
Nalog
Close